Téma pro dubnový webinář – Elektřina kolem nás, v nás…

  1. 4. 2019 v 16:00 – https://live.etwinning.net/events/event/78091
  2. 4. 2019 v 16:00 – https://live.etwinning.net/events/event/78092
  3. 4. 2019 v 18:00 – https://live.etwinning.net/events/event/78093

 Virtuální místnost, kde se webinář koná, je otevřena pro účastníky vždy 5 minut před uvedeným termínem.

Webinář iTrinagle – březnový webinář iTriangle se odehraje jako obvykle v prostředí Teams/Skype:

29. 4. 2019 v 16:00 – https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2f_%23%2fl%2fmeetup-join%2f19%3ameeting_Yzg2YzZlMTgtODAxYi00MTkzLTlkMWMtZmE1M2NhOTg4ZmY1%40thread.v2%2f0%3fcontext%3d%257b%2522Tid%2522%253a%2522ed40cc59-28d5-47fe-ae4c-bddca92399d9%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25221180731a-83d5-4452-8ccd-8c787e31d969%2522%257d%26anon%3dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=741a5429-dda8-4f7f-9093-4a6cc43fba2c&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true