Nezařazené

Téma pro prosincový webinář – Milošova biologická kuchyně (základní biologické experimenty)

9. 12. 2019 v 16:00 –  https://live.etwinning.net/events/event/96537

11. 12. 2019 v 16:00 – https://live.etwinning.net/events/event/96538

11. 12. 2019 v 18:00 – https://live.etwinning.net/events/event/96539

Virtuální místnost, kde se webinář koná, je otevřena pro účastníky vždy 5 minut před uvedeným termínem.

Webinář iTrinagle – prosincový webinář iTriangle se odehraje dne 16. 12. 2019 od 14:00 jako obvykle v prostředí Teams/Skype. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2I3Y2Q1YTctNmEwNC00MmE0LTk4N2UtMzlmZDRkNDJhOTg2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ed40cc59-28d5-47fe-ae4c-bddca92399d9%22%2c%22Oid%22%3a%221180731a-83d5-4452-8ccd-8c787e31d969%22%7d

Ve dnech 21. – 22. 11. 2019 se uskuteční již poslední 6. Společné prezenční setkání projektu Čerstvý vítr z hor, tentokrát v Mělníku v Hotelu Ludmila.  Zástupci „badatelů a přírodovědců“ ze všech 42 Center kolegiální podpory (CKP) si budou moci pod vedením zkušených lektorů vyzkoušet veškeré projektové i další vybavení v praxi. Součástí bohatého programu jsou indoor i outdoor aktivity, aby byl plně a efektivně využit potenciál nádherného prostředí soutoku našich největších řek.

Na viděnou se těší,

realizační tým projektu

Téma pro listopadový webinář – Zvukové jevy

11. 11. 2019 v 16:00 –  https://live.etwinning.net/events/event/93324

13. 11. 2019 v 16:00 – https://live.etwinning.net/events/event/93326

13. 11. 2019 v 18:00 – https://live.etwinning.net/events/event/93327

Virtuální místnost, kde se webinář koná, je otevřena pro účastníky vždy 5 minut před uvedeným termínem.

Webinář iTrinagle – listopadový webinář iTriangle se odehraje 28. 11. 2019 od 14:00 jako obvykle v prostředí Teams/Skype.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODI2YTQ2YTUtMjk1My00YTBiLWJjYTQtNTY3OTY1N2EwMmMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ed40cc59-28d5-47fe-ae4c-bddca92399d9%22%2c%22Oid%22%3a%221180731a-83d5-4452-8ccd-8c787e31d969%22%7d

Ve dnech 5. – 6. 10. 2017 se uskuteční již druhé Společné prezenční setkání projektu Čerstvý vítr z hor, tentokrát v Peci pod Sněžkou na Boudě Máma.  Zástupci „badatelů a přírodovědců“ ze všech 14 Center kolegiální podpory (CKP) si budou moci pod vedením zkušených lektorů vyzkoušet veškeré projektové i další vybavení v praxi. Součástí bohatého programu jsou indoor i outdoor aktivity, aby byl plně a efektivně využit potenciál nádherného prostředí Krkonoš.

Na viděnou se těší,

realizační tým projektu

2. SP setkání ČVZH Pec pod Sněžkou – program

Dne 28. 2. 2017 bylo našemu projektu Čerstvý vítr z hor vydáno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č. 16_010/0000509-01.