Tipy a nápady

Téma pro zářijový webinář – Půda – ne jako poklady z půdy, ale drsnej enviro ….

9. 9. 2019 v 16:00 hodin – https://live.etwinning.net/events/event/88146

11. 9. 2019 v 16:00 hodin – https://live.etwinning.net/events/event/88147

11. 9. 2019 v 18:00 hodin – https://live.etwinning.net/events/event/88148

Virtuální místnost, kde se webinář koná, je otevřena pro účastníky vždy 5 minut před uvedeným termínem.

Webinář iTrinagle – zářijový webinář iTriangle se odehraje 30. 9. 2019 od 14:00 jako obvykle v prostředí Teams/Skype:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGVhY2VjNDMtMTZlOC00YzFiLTgzMjktNTMwNjI2ZjdlZDNj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ed40cc59-28d5-47fe-ae4c-bddca92399d9%22%2c%22Oid%22%3a%221180731a-83d5-4452-8ccd-8c787e31d969%22%7d

Příležitost ŠABLON II pro CKP a okolní spolupracující školy

Dne 28. 2. 2018 vyhlásilo MŠMT dotační program Šablony II.
Cílem výzvy je podpořit všechny mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání formou projektů zjednodušeného vykazování.
V rámci Šablon II je pro  MŠ, ZŠ, ŠD, ŠK, ZUŠ a SVČ připraveno cca 5.5 miliard Kč.

Základní informace o výzvě:

 • Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 28. února 2018
 • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: nejpozději do 28. června 2019 do 14:00 hodin.
 • Délka trvání projektu: 24 měsíců
 • Výše dotace pro jednoho žadatele dle počtu dětí/žáku: 100.000 Kč až 5.000.000 Kč 
  • 300.000 Kč + (počet dětí/žáků školy x 2.500 Kč)
  • 100.000 Kč + (počet dětí/žáků/účastníků x 1.800 Kč)
  • Pro výpočet výše dotace lze využít ŠABLONOVOU KALKULAČKU, napojenou na rejstřík škol MŠMT, díky které snadno zjistí, kolik prostředků z projektu mohou získat.

Centra kolegiální podpory mohou být pro okolní školy ideálním místem, kde si mohou učitelé vyzkoušet moderní výukové pomůcky a možnosti badatelsky orientované výuky (BOV).

Šablony, ze kterých můžou školy získat vybavení pro BOV:

 • Sdílení zkušeností různých škol (2.II/9, 2.IV/6)
 • Zapojení odborníka z praxe do výuky (2.II/14, 2.V/8
 • Badatelský klub; (2.II/17, 2.V/11)
 • Zapojení ICT technika do výuky (2.II/15)
 • Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ (2.II/16, 2.V/10)

Příklady vybavení, které mohou školy získat:

 • Výukové stavebnice typu Lego, Merkur, iTriangle se senzory a aktory pro rozvoj BOV
 • Stavebnice pro rozvoj robotiky a programování
 • Tablety a notebooky pro využívání moderních technologií napříč ŠVP

Pro více informací o projektu Šablony II a možnostech, jak ze šablon získat vybavení a podporu při realizaci projektu, je možné kontaktovat terénního pracovníka projektu.
Věříme, že Šablony II ještě více prohloubí spolupráci CKP s okolními školami.

Realizační tým projektu.

Tento problém je řešitelný na zařízeních s OS Windows tímto postupem:

 1. Stáhněte si soubor s videem do svého zařízení.
 2. Na odkazech níže si stáhněte a instalujte přehrávače videa VLC player nebo BS player (oba tyto přehrávače podporují poměrně širokou škálu formátů videosouborů).
 3. Pokuste se stažené video přehrát v jednom z uvedených přehrávačů.

https://www.videolan.org/vlc/index.cs.html

http://www.stahuj.centrum.cz/multimedia/multimedialni_prehravace/bsplayer/

 

 

Rádi bychom poděkovali týmu kolegů ze Základní školy Břidličná v okresu Bruntál za vytvoření a sdílení materiálů v rámci projektu Čerstvý vítr z hor. Přispěli tak prvními materiály do sekce Tipy a nápady, kterými se můžete inspirovat i pro vaši budoucí činnost.

Stres rostlin – toto měření bylo oceněno 2. místem na Ekokonferenci v Ostravě

Kopřiva – nedoceněná bylina