Webináře

Téma pro březnový webinář – BADATELSKÝ ZEMĚPIS

4. 3. 2019 od 16:00 hodin – https://live.etwinning.net/events/event/73708
6. 3. 2019 od 16:00 hodin – https://live.etwinning.net/events/event/73709
6. 3. 2019 od 18:00 hodin – https://live.etwinning.net/events/event/73710

Virtuální místnost, kde se webinář koná, je otevřena pro účastníky vždy 5 minut před uvedeným termínem.

Webinář iTrinagle – březnový webinář iTriangle se odehraje jako obvykle v prostředí Skype:

26. 3. 2019 od 15:30 hodin – https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTM2Y2ZkZjMtMzc1My00YWQyLWEzOWMtN2U5YTY4ZmFkYmM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ed40cc59-28d5-47fe-ae4c-bddca92399d9%22%2c%22Oid%22%3a%221180731a-83d5-4452-8ccd-8c787e31d969%22%7d

 

 

Téma pro únorový webinář – CHEMIKOVA ZAHRÁDKA 

11. 2. 2019 od 16:00 hodin – https://live.etwinning.net/events/event/70238
13. 2. 2019 od 16:00 hodin – https://live.etwinning.net/events/event/70239
13. 2. 2019 od 18:00 hodin – https://live.etwinning.net/events/event/70241

Virtuální místnost, kde se webinář koná, je otevřena pro účastníky vždy 5 minut před uvedeným termínem.

Webinář iTriangle 4.0 II pro únor 2019 proběhne:

19. 2. 2019 od 17:00 – https://meet.lync.com/boxed.cz/jsid/YZW0N683

 

Téma pro lednový webinář – PASCO – nově i postaru – aktualizace SparkVue

7. 1. 2019 od 16:00 hodin – https://live.etwinning.net/events/event/66511
9. 1. 2019 od 16:00 hodin – https://live.etwinning.net/events/event/66653
9. 1. 2019 od 18:00 hodin – https://live.etwinning.net/events/event/66515

Virtuální místnost, kde se webinář koná, je otevřena pro účastníky vždy 5 minut před uvedeným termínem.

Webinář iTriangle 4.0 I pro leden 2019 proběhne:

29. 1. 2019 do 17:00 hodin – https://meet.lync.com/boxed.cz/jsid/F4KPRV08

 

Téma pro prosincový webinář – …a další pokusy s programovatelnou měřicí sadou.

3. 12. 2018 od 16:00 hodin – https://live.etwinning.net/events/event/64202
5. 12. 2018 od 16:00 hodin – https://live.etwinning.net/events/event/64203
5. 12. 2018 od 18:00 hodin – https://live.etwinning.net/events/event/64204

Virtuální místnost, kde se webinář koná, je otevřena pro účastníky vždy 5 minut před uvedeným termínem.

Téma pro listopadový webinář – Využití iTrianglu v přírodních vědách

5. 11. 2018 od 16:00 hodin – https://live.etwinning.net/events/event/61731
8. 11. 2018 od 16:00 hodin – https://live.etwinning.net/events/event/61732
8. 11. 2018 od 18:00 hodin – https://live.etwinning.net/events/event/61733

Virtuální místnost, kde se webinář koná, je otevřena pro účastníky vždy 5 minut před uvedeným termínem.

Žádané téma pro webinář – Říjen 2018: Badatelsky v přírodopise

1. 10. 2018 od 16:00 hodin – https://live.etwinning.net/events/event/59137
3. 10. 2018 od 16:00 hodin – https://live.etwinning.net/events/event/59138
3. 10. 2018 od 18:00 hodin – https://live.etwinning.net/events/event/59139

Virtuální místnost, kde se webinář koná, je otevřena pro účastníky vždy 5 minut před uvedeným termínem.

Poněkud třaskavější téma pro webinář – Září 2018: Motivační pokusy v chemii

10. 9. 2018 od 16:00 hodin – https://live.etwinning.net/events/event/58110
12. 9. 2018 od 16:00 hodin – https://live.etwinning.net/events/event/58112
12. 9. 2018 od 18:00 hodin – https://live.etwinning.net/events/event/58113

Virtuální místnost, kde se webinář koná, je otevřena pro účastníky vždy 5 minut před uvedeným termínem.

Téma pro webinář – Červen 2018: Další zajímavé pokusy s arduinem

6. 6. 2018 od 16:30 hodin – https://live.etwinning.net/events/event/54222
6. 6. 2018 od 18:00 hodin – https://live.etwinning.net/events/event/54223
11. 6. 2018 od 16:30 hodin – https://live.etwinning.net/events/event/54225

Virtuální místnost, kde se webinář koná, je otevřena pro účastníky vždy 5 minut před uvedeným termínem.