Webináře

Téma pro prosincový webinář – Milošova biologická kuchyně (základní biologické experimenty)

9. 12. 2019 v 16:00 –  https://live.etwinning.net/events/event/96537

11. 12. 2019 v 16:00 – https://live.etwinning.net/events/event/96538

11. 12. 2019 v 18:00 – https://live.etwinning.net/events/event/96539

Virtuální místnost, kde se webinář koná, je otevřena pro účastníky vždy 5 minut před uvedeným termínem.

Webinář iTrinagle – prosincový webinář iTriangle se odehraje dne 16. 12. 2019 od 14:00 jako obvykle v prostředí Teams/Skype. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2I3Y2Q1YTctNmEwNC00MmE0LTk4N2UtMzlmZDRkNDJhOTg2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ed40cc59-28d5-47fe-ae4c-bddca92399d9%22%2c%22Oid%22%3a%221180731a-83d5-4452-8ccd-8c787e31d969%22%7d

Téma pro listopadový webinář – Zvukové jevy

11. 11. 2019 v 16:00 –  https://live.etwinning.net/events/event/93324

13. 11. 2019 v 16:00 – https://live.etwinning.net/events/event/93326

13. 11. 2019 v 18:00 – https://live.etwinning.net/events/event/93327

Virtuální místnost, kde se webinář koná, je otevřena pro účastníky vždy 5 minut před uvedeným termínem.

Webinář iTrinagle – listopadový webinář iTriangle se odehraje 28. 11. 2019 od 14:00 jako obvykle v prostředí Teams/Skype.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODI2YTQ2YTUtMjk1My00YTBiLWJjYTQtNTY3OTY1N2EwMmMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ed40cc59-28d5-47fe-ae4c-bddca92399d9%22%2c%22Oid%22%3a%221180731a-83d5-4452-8ccd-8c787e31d969%22%7d

Téma pro říjnový webinář – Pasco a jeho použití nejen na jižní Moravě

7.10. v 16:00 –  https://live.etwinning.net/events/event/89579

9.10. v 16:00 – https://live.etwinning.net/events/event/89580

9. 10. v 18:00 – https://live.etwinning.net/events/event/89581

Virtuální místnost, kde se webinář koná, je otevřena pro účastníky vždy 5 minut před uvedeným termínem.

Webinář iTrinagle – říjnový webinář iTriangle se odehraje 23. 10. 2019 mezi 14:00 16:00 jako obvykle v prostředí Teams/Skype

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGNjMjE1OTctYWZmOC00ODgwLTlhYmQtZmRlZTBhMzIwZWRh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ed40cc59-28d5-47fe-ae4c-bddca92399d9%22%2c%22Oid%22%3a%221180731a-83d5-4452-8ccd-8c787e31d969%22%7d

Téma pro zářijový webinář – Půda – ne jako poklady z půdy, ale drsnej enviro ….

9. 9. 2019 v 16:00 hodin – https://live.etwinning.net/events/event/88146

11. 9. 2019 v 16:00 hodin – https://live.etwinning.net/events/event/88147

11. 9. 2019 v 18:00 hodin – https://live.etwinning.net/events/event/88148

Virtuální místnost, kde se webinář koná, je otevřena pro účastníky vždy 5 minut před uvedeným termínem.

Webinář iTrinagle – zářijový webinář iTriangle se odehraje 30. 9. 2019 od 14:00 jako obvykle v prostředí Teams/Skype:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGVhY2VjNDMtMTZlOC00YzFiLTgzMjktNTMwNjI2ZjdlZDNj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ed40cc59-28d5-47fe-ae4c-bddca92399d9%22%2c%22Oid%22%3a%221180731a-83d5-4452-8ccd-8c787e31d969%22%7d

Téma pro červnový webinář – PASCO – siloměr ve fyzice ZŠ

3. 6. 2019 v 16:00 hodin – https://live.etwinning.net/events/event/83868

5. 6. 2019 v 16:00 hodin – https://live.etwinning.net/events/event/83870

5. 6. 2019 v 18:00 hodin – https://live.etwinning.net/events/event/83871

Virtuální místnost, kde se webinář koná, je otevřena pro účastníky vždy 5 minut před uvedeným termínem.

Webinář iTrinagle – červnový webinář iTriangle se odehraje jako obvykle v prostředí Teams/Skype:

25. 6. 2019 od 16:00 do 18:00 – https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmY1NjFmMWQtOTE4MS00NGU4LThlMmEtMTY0ZDY2NDhjZjY4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ed40cc59-28d5-47fe-ae4c-bddca92399d9%22%2c%22Oid%22%3a%221180731a-83d5-4452-8ccd-8c787e31d969%22%7d

Téma pro dubnový webinář – Elektřina kolem nás, v nás…

  1. 4. 2019 v 16:00 – https://live.etwinning.net/events/event/78091
  2. 4. 2019 v 16:00 – https://live.etwinning.net/events/event/78092
  3. 4. 2019 v 18:00 – https://live.etwinning.net/events/event/78093

 Virtuální místnost, kde se webinář koná, je otevřena pro účastníky vždy 5 minut před uvedeným termínem.

Webinář iTrinagle – březnový webinář iTriangle se odehraje jako obvykle v prostředí Teams/Skype:

29. 4. 2019 v 16:00 – https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2f_%23%2fl%2fmeetup-join%2f19%3ameeting_Yzg2YzZlMTgtODAxYi00MTkzLTlkMWMtZmE1M2NhOTg4ZmY1%40thread.v2%2f0%3fcontext%3d%257b%2522Tid%2522%253a%2522ed40cc59-28d5-47fe-ae4c-bddca92399d9%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25221180731a-83d5-4452-8ccd-8c787e31d969%2522%257d%26anon%3dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=741a5429-dda8-4f7f-9093-4a6cc43fba2c&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true

 

Téma pro březnový webinář – BADATELSKÝ ZEMĚPIS

4. 3. 2019 od 16:00 hodin – https://live.etwinning.net/events/event/73708
6. 3. 2019 od 16:00 hodin – https://live.etwinning.net/events/event/73709
6. 3. 2019 od 18:00 hodin – https://live.etwinning.net/events/event/73710

Virtuální místnost, kde se webinář koná, je otevřena pro účastníky vždy 5 minut před uvedeným termínem.

Webinář iTrinagle – březnový webinář iTriangle se odehraje jako obvykle v prostředí Skype:

26. 3. 2019 od 15:30 hodin – https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTM2Y2ZkZjMtMzc1My00YWQyLWEzOWMtN2U5YTY4ZmFkYmM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ed40cc59-28d5-47fe-ae4c-bddca92399d9%22%2c%22Oid%22%3a%221180731a-83d5-4452-8ccd-8c787e31d969%22%7d

 

 

Téma pro únorový webinář – CHEMIKOVA ZAHRÁDKA 

11. 2. 2019 od 16:00 hodin – https://live.etwinning.net/events/event/70238
13. 2. 2019 od 16:00 hodin – https://live.etwinning.net/events/event/70239
13. 2. 2019 od 18:00 hodin – https://live.etwinning.net/events/event/70241

Virtuální místnost, kde se webinář koná, je otevřena pro účastníky vždy 5 minut před uvedeným termínem.

Webinář iTriangle 4.0 II pro únor 2019 proběhne:

19. 2. 2019 od 17:00 – https://meet.lync.com/boxed.cz/jsid/YZW0N683

 

Téma pro lednový webinář – PASCO – nově i postaru – aktualizace SparkVue

7. 1. 2019 od 16:00 hodin – https://live.etwinning.net/events/event/66511
9. 1. 2019 od 16:00 hodin – https://live.etwinning.net/events/event/66653
9. 1. 2019 od 18:00 hodin – https://live.etwinning.net/events/event/66515

Virtuální místnost, kde se webinář koná, je otevřena pro účastníky vždy 5 minut před uvedeným termínem.

Webinář iTriangle 4.0 I pro leden 2019 proběhne:

29. 1. 2019 do 17:00 hodin – https://meet.lync.com/boxed.cz/jsid/F4KPRV08

 

Téma pro prosincový webinář – …a další pokusy s programovatelnou měřicí sadou.

3. 12. 2018 od 16:00 hodin – https://live.etwinning.net/events/event/64202
5. 12. 2018 od 16:00 hodin – https://live.etwinning.net/events/event/64203
5. 12. 2018 od 18:00 hodin – https://live.etwinning.net/events/event/64204

Virtuální místnost, kde se webinář koná, je otevřena pro účastníky vždy 5 minut před uvedeným termínem.